Zasada działania filtrów sedymentacyjnych

Filtry sedymentacyjne konstrukcyjnie są bardzo podobne do zmiękczaczy wody. Urządzenie składa się z zaworu sterującego i kolumny filtracyjnej wypełnionej złożem filtracyjnym. Filtry sedymentacyjne nie są wyposażone w zbiorniki solanki – regeneracja złoża odbywa się wyłącznie poprzez proces płukania wstecznego i dopłukiwanie. Przed stacją sugerujemy montaż wstępnego filtra skośnego w celu usunięcia różnego rodzaju zanieczyszczeń stałych, takie jak piasek, muł, drobne opiłki metalu, rdza czy resztki materiałów uszczelniających.

Złoże filtracyjne

Prawidłowo dobrane i sprawdzone złoże jest kluczem do prawidłowego funkcjonowania całego systemu filtracyjnego. Klinoptylolitowe złoże pozwala na usuwanie zanieczyszczeń w formie cząstek stałych aż do 5µm.

Filtry sedymentacyjne ProWater PWTX są wypełnione złożem Filter AG Plus (Turbidex). Jest to złoże zbudowane z granulek krzemianu glinu (zeolitu) o skuteczności przewyższającej wszystkie dostępne obecnie na rynku złoża sedymentacyjne.

Dzięki temu, że w procesie filtrowania biorą udział równocześnie: filtracja mechaniczna, filtracja sedymentacyjna, adsorpcja fizyczna, adsorpcja elektrostatyczna i wymiana jonowa, Filter AG Plus usuwa sedyment do poziomu 3 – 5 mikronów. Również w znacznym stopniu usuwane są iły i zawiesiny koloidalne dając wodę o mętności poniżej 0.1 NTU.

Sedyment wyłapywany jest całą powierzchnią granulek co znacznie zwiększa czas między regeneracjami. Pozwala to na duże oszczędności wody płuczącej oraz uzyskanie wody o większym stopniu oczyszczenia. Następuje redukcja kosztów w zakresie chemikaliów czyszczących, wkładów doczyszczających, oraz przedłużenie żywotności membran systemów odwróconej osmozy (RO). Dzięki większym przepływom w czasie pracy – o około 25% w porównaniu do tradycyjnych złóż, można stosować mniejsze i tańsze systemy filtrujące. Regeneracja złoża polega na dwukrotnym szybkim płukaniu w obu kierunkach (przeciwprądowo oraz zgodnie z przepływem wody). Do regeneracji nie jest zatem wymagana żadna inna substancja chemiczna.

Zalety filtrów sedymentacyjnych PWTX

Dzięki dużej porowatości i znacznemu rozwinięciu powierzchni (do 25 – 40 m²/g) Filter AG Plus może odfiltrować między płukaniami około 3 razy więcej osadów niż tradycyjny filtr piaskowy. Pozwala to na znaczne oszczędności energii elektrycznej oraz wody zużywanej do płukania złoża – do 66%.

Większe nominalne natężenia przepływu pozwalają na stosowanie mniejszych, a co się z tym wiąże tańszych, systemów filtrujących. Filter AG Plus może obniżać stężenie metali ciężkich, substancji oleistych i amoniaku.

Stacje posiadają w standardzie:

  • sterowanie objętościowe poprzez wbudowany wodomierz lub czasowe (w zależności od aplikacji);
  • zawór obiegowy (by-pass);
  • Przyłącze do kanalizacji dostosowane do wartości przepływu.