Złoża jonowymienne

Lewatit S 1567

Żywica jonowymienna S 1567 jest żywicą stosowaną w zmiękczaczach Prestige i Magic-Box.

Lewatit MonoPlus S 108

Żelowa żywica jonowymienna w formie sodowej o silnym odczynie kwaśnym.

Amberlite IR 120 Na

Amberlite IR120 Na jest żelową kationową żywicą jonowymienną o silnie kwaśnym odczynie.

Amberlite SR1L Na

Amberlite SR1L Na jest mono-sferyczną żelową kationową żywicą o silnie kwaśnym odczynie.

DOW IMAC HP555

Makroporowe złoże o odczynie zasadowym, do selektywnego usuwania azotanów z wody pitnej.

DOW HCR S/S

DOW HCR S/S jest żelową kationową żywicą stosowaną w domowych i przemysłowych zmiękczaczach wody.