Pompy dozujące

Pompy dozujące używane są wszędzie tam gdzie konieczne jest precyzyjne dozowanie do mediów określonej objętości chemikaliów w określonym czasie. Dysponując największą na świecie ofertą pomp dozujących, spełniamy prawie wszystkie Państwa wymagania w tym zakresie.

Mechaniczne pompy dozujące

Pompy dozujące z mechanicznie napędzaną membraną są odpowiednie do prawie wszystkich zastosowań o niskim ciśnieniu roboczym. Charakteryzują się korzystną relacją ceny do uzyskiwanego efektu, przy minimalnej potrzebie serwisowania.

Elektromagnetyczne membranowe / nurnikowe pompy dozujące

Wydajność 0,5 – 75 l/h, ciśnienie 2 – 25 bar

Silnikowe membranowe pompy dozujące

Wydajność 8 – 1 040 L/h, ciśnienie 4 – 16 bar

Procesowe pompy dozujące

Procesowe pompy dozujące stosuje się wszędzie tam, gdzie korozyjne, toksyczne oraz zapalne ciecze dozowane są pod wysokim ciśnieniem i w ekstremalnych temperaturach. Znajdują one zastosowanie w przemyśle chemicznym, petrochemii, w rafineriach, a także przy wydobyciu ropy i gazu lub jako pompy specjalne w procesach przemysłowych.

Pompy procesowe

Wydajność 0 – 30 000 l/h, ciśnienie 4 – 100 bar

Ponadto, firma ProWater oferuje szeroki wybór pomp dozujących:

  • procesowe membranowe pompy dozujące
  • procesowe pompy dozujące z membraną napędzaną hydraulicznie
  • procesowe nurnikowe pompy dozujące
  • Membranowe pompy dozujące z napędem pneumatycznym
  • Pompy perystaltyczne
  • Pompy higieniczne
  • Pompy specjalne z certyfikatem EHEDG