Pomiar chlorynów on-line

Kosztowne analizy laboratoryjne nie są już niezbędne. Układ pomiaru on-line chlorynów (rozwiązanie opatentowane) opracowany przez firmę ProMinent bezpośrednio monitoruje tworzenie chlorynów (oznaczenie chemiczne: ClO2-) podczas uzdatniania wody pitnej dwutlenkiem chloru. Utlenianie i dezynfekcja przy użyciu dwutlenku chloru może prowadzić do wytworzenia niepożądanych i szkodliwych chlorynów jako produktu ubocznego. Układ pomiarowy chlorynów firmy ProMinent pozwala zmierzyć w każdej chwili zmienne istotne dla bezpieczeństwa – wprowadzone wartości graniczne (np. dla EU: 0,2 mg/l) pozostają pod kontrolą przez 24 godziny na dobę.

Nasza oferta dostarcza następujących korzyści:

  • Układy pomiarowe skonfigurowane zgodnie ze specyfiką danej aplikacji (np. szybka temperatura kompensacji oraz sonda obojętna na środki powierzchniowo czynne w przypadku myjki butelek)
  • Dokładny i niezawodny pomiar w czasie rzeczywistym
  • Sondy do wody o różnej jakości
  • Łatwe podłączenie wszystkich, potrzebnych dla danego procesu sond, dzięki ich modułowym zestawom z wykorzystaniem odpowiedniej armatury
  • Regulatory z funkcjami zgodnymi z wymaganiami danej aplikacji
  • Łatwa kalibracja za pomocą kompletnych zestawów fotometrycznych
  • Dla często występujących zadań, dostępne kompletne, standardowe układy pomiarowe i dozujące, z optymalnie dopasowanymi komponentami w postaci modułów „plug & play”