Dozowanie preparatów chemicznych do uzdatniania wody

Dzięki rozwojowi techniki dozowanie preparatów chemicznych, nawet w bardzo precyzyjnych ilościach staje się coraz łatwiejsze. Do powtarzalnych zastosowań oferujemy gotowe rozwiązania: sondy pomiarowe, regulatory i pompy dozujące, w połączeniu ze zbiornikami, stanowią kompletne, kompaktowe zestawy gotowe do użycia. Urządzenia te nie wymagają skomplikowanej instalacji i montażu. W przeciwieństwie do stosowania pojedynczych komponentów, gotowe systemy dozowania przynoszą trzy podstawowe korzyści:

  • Dostawą środków chemicznych, obsługą i serwisowaniem zajmuje się jedna firma
  • Komponenty urządzenia są spasowane i sprawdzone, co jest gwarancją bezproblemowej pracy
  • Poza samym montażem nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych prac instalacyjnych.
  • Dostarczamy gotowe rozwiązania wymagające jedynie podłączenia hydraulicznego i elektrycznego.
  • Dozowanie preparatów w uzdatnianiu wody

Dozowanie różnego typu preparatów chemicznych ma na celu poprawę parametrów wody, tak aby spełniała ona określone wymagania, zależne od jej przeznaczenia. Dozowanie chemikaliów stosuje się w różnych branżach przemysłu i przy różnych technologiach uzdatniania wody, m.in. przy uzdatnianiu wody kotłowej, chłodniczej, technologicznej, do klimatyzacji, jak również przy dezynfekcji wody. Dawkowanie preparatów odbywa się za pomocą stacji dozujących, w skład których wchodzą: pompa membranowa, zbiornik do tworzenia roztworów oraz przewody doprowadzające. Pompa dozująca może być sterowana za pomocą impulsów wysyłanych z wodomierza kontaktowego – dozowanie roztworu odpowiedniego preparatu odbywa się wtedy proporcjonalnie do przepływu. W zależności od typu pompy istnieje też możliwość regulacji częstotliwości pracy elementu tłocznego oraz objętości wstrzyknięcia.

Przy uzdatnianiu wody kotłowej dozuje się:

Przy uzdatnianiu wody chłodniczej oraz do klimatyzacji dozuje się:

Przy dezynfekcji wody dozuje się: