TwinOxide – dwutlenek chloru na żądanie

TwinOxide to innowacyjny, dwuskładnikowy środek, który służy do produkcji czystego roztworu dwutlenku chloru o stężeniu 0,3% (3000 ppm). Dwutlenek chloru, ze względu na swoje właściwości doskonale nadaje się do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia.

Gotowy roztwór nie jest substancją łatwopalną, ani żrącą – właściwość ta zapewnia zoptymalizowany system dostaw molekuł ClO2, poprzez przekazywanie zdolności utleniających i dezynfekujących wodzie, za pomocą standardowego sprzętu dozującego.

Komponenty TwinOxide A oraz TwinOxide B są dostarczane w postaci zestawu dwóch proszków, które po dodaniu do określonej ilości wody demineralizowanej tworzą niemalże czysty roztwór dwutlenku chloru o stężeniu 0,3%.

Gotowy roztwór TwinOxide nie zawiera czystego chloru, a jedynie molekuły dwutlenku chloru, który jest znacznie skuteczniejszy od chloru i chloropodobnych środków dezynfekujących. Dwutlenek chloru zabija wszystkie powstałe w wodzie mikroorganizmy (włączając w to bakterie, wirusy, drożdże, pleśnie, biofilm, itd.) Jest łatwy w użyciu i prosty w aplikacji. Dezynfekcja dwutlenkiem chloru nie powoduje powstawania niebezpiecznych produktów ubocznych (związki THM). Tak niskie stężenie roztworu nie obciąża środowiska.

Karta katalogowa » Zapytanie ofertowe »