Urządzenia do analizy wody on-line TESTOMAT

Testomat EVO TH

Testomat EVO TH

Nowa, rozbudowana wersja Testomatu ECO umożliwia m.in. bezprzewodowy przesył danych.

Zobacz szczegóły »

Testomat 808

`testomat 808

Urządzenie monitorujące wartość graniczną twardości wody, z możliwością dalszej rozbudowy.

Zobacz szczegóły »

Testomat ECO

Testomat ECO

W pełni automatyczny monitoring twardości wody metodą miareczkowania.

Zobacz szczegóły »

Testomat 2000

Testomat 2000

Automatyczne określanie twardości ogólnej i węglanowej wody, oraz innych wartości (p, minus m).

Zobacz szczegóły »

Testomat 2000 DUO

Testomat 2000

Testomat umożliwia jednoczesne badanie 2 różnych punktów pomiaru.

Zobacz szczegóły »

Testomat 2000 CAL

Testomat 2000

Testomat z dodatkową funkcją kalibracji równoważącą zakłócenia odczytu.

Zobacz szczegóły »

Testomat 2000 V

Testomat 2000

Testomat z dodatkową funkcją określania zasadowości (odczynu) wody.

Zobacz szczegóły »

Testomat 2000 Self Clean

Testomat 2000

Testomat z dodatkową funkcją oczyszczającą komorę pomiarową z zanieczyszczeń po każdym pomiarze.

Zobacz szczegóły »

Testomat 2000 Antox

Testomat 2000

Specjalna funkcja dozowania reduktora umożliwiającego dokładniejszy pomiar.

Zobacz szczegóły »

Testomat 2000 CLF

Testomat 2000

Dodatkowy fotometr mierzący zawartość chloru wolnego w wodzie.

Zobacz szczegóły »

Testomat 2000 CLT

Testomat 2000

Dodatkowa funkcja mierząca zawartość chlorynów w wodzie.

Zobacz szczegóły »

Testomat 2000 CLT Self Clean

Testomat 2000

Testomat 2000 CLT z dodatkową funkcją oczyszczającą komorę pomiarową.

Zobacz szczegóły »

Testomat 2000 CLO2

Testomat 2000

Dodatkowa funkcja mierzenia zawartości dwutlenku chloru w wodzie.

Zobacz szczegóły »

Testomat 2000 THCL®

Testomat 2000

Jednoczesne mierzenie poziomu twardości i zawartości chloru w wodzie.

Zobacz szczegóły »

Testomat 2000 Br

Testomat 2000

Dodatkowa funkcja mierzenia zawartości Bromu w wodzie.

Zobacz szczegóły »

Testomat 2000 CrVI

Testomat 2000

Dodatkowa funkcja mierzenia zawartości chromianów / chromu VI w wodzie.

Zobacz szczegóły »

Testomat 2000 Fe

Testomat 2000

Dodatkowa funkcja mierzenia zawartości żelaza w wodzie.

Zobacz szczegóły »

Testomat 2000 Polymer

Testomat 2000

Indywidualnie kalibrowane urządzenie mierzące zawartość poliakrylanu.

Zobacz szczegóły »

Testomat 2000 PO4

Testomat 2000

Dodatkowa funkcja mierzenia zawartości fosforanów w wodzie.

Zobacz szczegóły »

Testomat 2000 SO3

Testomat 2000

Dodatkowa funkcja mierzenia zawartości siarczanów w wodzie.

Zobacz szczegóły »