Jak działa zmiękczacz wody?

Zasada działania zmiękczacza wody

Zmiękczanie wody polega na przejmowaniu przez złoże jonowymienne czynników powodujących twardość wody. Zapewnia to całkowitą wymianę jonów wapnia Ca++ i magnezu Mg++ oraz zapobiega tworzeniu się osadu w postaci trudno usuwanego kamienia jaki tworzą sole tych pierwiastków. Jednak ze względów zdrowotnych, zmiękczacze wody wyposażone są zawór mieszający który pozwala na ustawienie optymalnej końcowej twardości zmiękczonej wody (zgodnie z normą), która wynosi 3°dH.

Wymiana zachodzi w trakcie przepływania wody przez żywicę jonowymienną znajdującą się w zbiorniku – kolumnie jonitowej. Złoże posiada wiele ujemnie naładowanych miejsc (centr aktywnych) przyciągających dodatnie kationy. Jony wapnia i magnezu wymieniane są na nie powodujące twardości jony sodu. Gdy wszystkie centra aktywne jonitu zajęte są przez wapń i magnez, dalsza wymiana staje się niemożliwa, wtedy urządzenie przechodzi w stan regeneracji i płucze złoże roztworem solanki przywracając jej pełną zdolność jonowymienną.

Poszczególne etapy pracy zmiękczacza

Jony sodu (Na+) są aktywne na powierzchni żywicy.
1. Jony sodu (Na+) są aktywne na powierzchni żywicy.
 
Na powierzchni złoża zachodzi reakcja wymiany: jony wapnia wypierają jony sodu.
2. Na powierzchni złoża zachodzi reakcja wymiany: jony wapnia (Ca++) wypierają jony sodu (Na+).
Dalsza część reakcji wymiany jonowej w trakcie zmiękczania.
3. Dalsza część reakcji wymiany jonowej w trakcie zmiękczania.
 
Następuje utrata zdolności jonowymiennej. Złoże wymaga regeneracji.
4. Następuje utrata zdolności jonowymiennej. Złoże wymaga regeneracji.
W obiegu zamkniętym kolumna jest przepłukiwana wodnym roztworem soli.
5. W obiegu zamkniętym kolumna jest przepłukiwana wodnym roztworem soli.
Na powierzchni złoża zachodzi reakcja wymiany: jony sodu (Na+) wypierają jony wapnia (Ca++).
6. Na powierzchni złoża zachodzi reakcja wymiany: jony sodu (Na+) wypierają jony wapnia (Ca++).
Następuje całkowita regeneracja złoża jonowymiennego.
7. Następuje całkowita regeneracja złoża jonowymiennego.
Zanieczyszczenia są wypłukiwane i wylewane do kanalizacji.
8. Zanieczyszczenia są wypłukiwane i wylewane do kanalizacji.
Złoże jest gotowe do dalszej pracy (zmiękczania wody).
9. Złoże jest gotowe do dalszej pracy (zmiękczania wody).

Jakość żywicy jonowymiennej

Bardzo ważnym czynnikiem jest jakość żywicy jonowymiennej, a dokładnie proces jej produkcji. Złoża stosowane we wszystkich zmiękczaczach wody serii Prestige i Magic-Box są specjalnie produkowane bez użycia rozpuszczalników organicznych, dzięki czemu spełniają najwyższe standardy dotyczące czystości wytwarzanej wody pitnej. Stosowana żywica w pełni spełnia krajowe oraz zachodnie normy dla wody pitnej w zakresie zawartości zanieczyszczeń organicznych.

Żywotność prawidłowo eksploatowanego złoża jonowymiennego jest szacowana na ok. 10 lat. Po tym czasie starą żywicę należy zutylizować, a w jej miejsce umieścić nowy produkt. Najlepiej w firmie ProWater :)