Mętnościomierz DULCOTEST®

Nowe mętnościomierze on-line DULCOTEST® typu DULCOturb C, wersje TUC1, TUC2, TUC3 i TUC4 są kompaktowymi urządzeniami do pomiaru mętności wody. Składają się one z czujnika, armatury przepływowej i urządzenia pomiarowego.

Przeznaczeniem urządzenia jest praca w systemach uzdatniania wody pitnej, na wszystkich jego etapach, od pomiaru wody surowej do kontroli mętności wody pitnej. Możliwe jest też monitorowanie mętności lekko zanieczyszczonej wody i ścieków oraz wody w przemyśle spożywczym do poziomu mętności rzędu 1000 NTU. Do wyboru wersa z układem ultradźwiękowego czyszczenia kuwety pomiarowej lub bez.

W zależności od wykonania, urządzenia spełniają wymogi zarówno międzynarodowej normy ISO 7027 jak i europejskiej DIN EN 2702 lub amerykańskiego standardu USEPA 180.1.