Regulatory DULCOMETER

DULCOMETER® Compact

Użytkownik może przełączać pomiędzy pomiarem wartości pH i potencjału Redox oraz pomiędzy algorytmami sterowania P i PID. Kierunek regulacji również może być zdefiniowany jako rosnący lub malejący dla określonych wartości pomiarowych. Do wejścia temperaturowego może być podłączony czujnik temperatury Pt 1000 aby uwzględnić kompensacje temperatury przy pomiarze wartości pH, do zdalnego wyłączania regulatora lub podłączenia czujnika przepływu wody pomiarowej.

Łatwość obsługi zapewnia użycie skrótów zrozumiałych we wszystkich językach, takich jak: CAL, PARAM, CONFIG lub ERROR. DULCOMETER® compact dostarczany jest wstępnie skonfigurowany i może być zastosowany przy uzdatnianiu ścieków, wody pitnej i wody w basenach kąpielowych.

DULCOMETER® diaLog DACa

Nowy diaLog DACa jest inteligentnym regulatorem łączącym sondy pomiarowe ProMinent DULCOTEST® oraz pompy dozujące ProMinent w jedną pętlę regulacyjną. Wieloparametrowe urządzenie pomiarowo-regulacyjne oferuje specjalne funkcje wykorzystywane przy uzdatnianiu wody, takie jak przetwarzanie wartości zakłócającej (np. przepływ) oraz przełączanie zestawów parametrów regulacyjnych. Nowa rodzina regulatorów ProMinent została opracowana do ciągłego pomiaru wybranych parametrów, jak również do kontroli wartości procesów pomiarowych.

W zależności od aplikacji regulator może być skonfigurowany jako jedno lub dwukanałowy.

 • Dwa kanały pomiarowe (poprzez wejścia mV i mA)
 • Możliwość wyboru spośród 14 wartość pomiarowych
 • Dwa dwukierunkowe regulatory PID z 4 przekaźnikami do sterowania pompami
 • Kontrola sondy pomiarowej pH
 • Zabezpieczenie przed przedozowaniem dzięki czasowej kontroli wartości nastawczej
 • Rejestrator wartości pomiarowych, wartości nastawczych, danych kalibracyjnych oraz zdarzeń z zapisem na karcie SD oraz możliwością wyświetlenia na panelu regulatora
 • Zapis oraz transfer konfiguracji urządzenia na karcie SD
 • Kompensacja pH przy pomiarach chloru
 • 24 języki menu: wszystkie języki europejskie, jak i arabski, chiński, koreański, hebrajski, rosyjski

DACa pozwala na podłączenie do każdego z dwóch kanałów dowolnej sondy pomiarowej DULCOTEST, co zapewnia możliwość pomiaru i regulacji 14 różnych parametrów. Regulator oferuje możliwość komunikacji z sondami pomiarowymi i urządzeniami wykonawczymi na drodze analogowej lub cyfrowej.

Funkcje techniczne urządzenia

 • Inicjalizacja wartości pomiarowych oraz języka menu podczas uruchomienia
 • Kompensacja temperatury przy pomiarach pH, przewodności, dwutlenku chloru oraz fluorków
 • Rozbudowa funkcji regulatora poprzez kod aktywacyjny lub aktualizację oprogramowania
 • Dwa wyjścia analogowe wartości pomiarowych, wartości korekcyjnych lub wartości sterującej (w zależności od konfiguracji)
 • Pięć wejść cyfrowych: woda pomiarowa, pauza, zmiana zestawu parametrów, ostrzeżenia poziomu chemii
 • Dwa przekaźniki z funkcją wartości granicznych, timer, regulacja 3-punktowa PWM (w zależności od konfiguracji)  

Urządzenie doskonale sprawdzi się w następujących dziedzinach uzdatniania wody

 • Woda pitna i oczyszczalnie ścieków
 • Uzdatnianie wody przemysłowej oraz procesowej
 • Uzdatnianie wody basenowej

DULCOMETER® DULCOMARIN® II

DULCOMARIN® II to wieloparametrowy, wielokanałowy regulator do zastosowania w procesach uzdatniania i dezynfekcji wody pitnej i basenowej.

Wraz z sondami i innymi elementami, stosowanymi w procesach uzdatniania wody pitnej i basenowej, może pracować w sieci dzięki możliwości komunikacji za pomocą magistrali systemowej. Komunikacja z urządzeniem poprzez sieć LAN / WLAN za pomocą EcoPad, (smartphone), OPC oraz Profibus-DP.