Mechaniczne filtry narurowe z płukaniem wstecznym

Filtr Europafilter z płukaniem manualnym

Filtr narurowy ProWater Ultimate Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym, obsługiwany ręcznie. Głowica mosiężna, klosz z przezroczystego tworzywa sztucznego, element filtracyjny, śrubunki przyłączeniowe z uszczelkami, pokrętło elementów czyszczących podczas płukania, spust wody popłucznej.

Filtr posiada atest PZH.

Dla wszystkich typów: skuteczność filtracji 90 µm, ciśnienie nominalne 16 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40ºC.Filtr Multipur z płukaniem manualnym

Filtr narurowy ProWater Ultimate Korpus filtra z czerwonego mosiądzu, element filtracyjny ze stali szlachetnej 100 µm zgodnie z wytycznymi DVGW, element płuczący, kołnierze PN 10 zgodnie z normą DIN 2501 cz. 1 (przeciwkołnierze poza zakresem dostawy).

Płukanie wywołane zostaje przez pokręcenie kołem ręcznym. Filtr posiada atest PZH.

Dla wszystkich typów: skuteczność filtracji 100 µm, ciśnienie nominalne 10 bar, ciśnienie robocze 3 – 10 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40 °C, przepływ wody płuczącej min. 1,7 l/s.

Filtr RF 100-125 z płukaniem manualnym

Filtr narurowy ProWater Ultimate Korpus filtra z czerwonego mosiądzu, element filtracyjny z tworzywa sztucznego 100 µm zgodnie z wytycznymi DVGW, element płuczący z pierścieniami odsysającymi, kołnierze PN 10 zgodnie z normą DIN 2501 cz. 1 (przeciwkołnierze poza zakresem dostawy), manometry po stronie wody surowej i uzdatnionej.

Płukanie wywołane zostaje przez pokręcenie kołem ręcznym. Filtr posiada atest PZH.

Dla wszystkich typów: skuteczność filtracji 100 µm, ciśnienie nominalne 10 bar, ciśnienie robocze 3 – 10 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40 °C, przepływ wody płuczącej min. 4 l/s.

Filtr CINTROPUR z płukaniem manualnym

Filtr narurowy ProWater Ultimate

Filtr narurowy Cintropur pozwala na łatwą wymianę wkładu filtracyjnego.

Filtr produkowany jest z materiałów syntetycznych odpowiednich do stosowania w branży spożywczej oraz do kontaktu z wodą pitną. Filtr stosowany w celu ochrony instalacji sanitarnych i maszyn produkcyjnych, doskonały do filtrowania wody w sieciach nawadniającyh, wody do celów agrogospodarczych, oraz wody deszczowej i studziennej. Może być również stosowany w mieszkalnictwie w celu ochrony sieci sanitarnych i podłączonego sprzętu domowego.


Filtr Multipur 65–80 AP z płukaniem automatycznym

Filtr narurowy ProWater Ultimate

Korpus filtra z czerwonego mosiądzu, element filtracyjny ze stali szlachetnej 100 lub 200 µm zgodnie z wytycznymi DVGW, element płuczący, kołnierze PN 10 zgodnie z normą DIN 2501 cz. 1 (przeciwkołnierze poza zakresem dostawy).

Płukanie wywoływane jest automatycznie; sterowanie elektroniczne czasowe oraz w zależności od spadku ciśnienia na filtrze. Możliwość wymuszenia płukania manualnie. Optyczna sygnalizacja stanu pracy (dioda zielona) i zakłóceń (dioda czerwona). Wtyczka sieciowa z transformatorem 12 V. Możliwość podłączenia do centralnego systemu sygnalizacji poprzez styk bezpotencjałowy. Dodatkowy manometr różnicowy nie jest niezbędny. Filtr posiada atest PZH.

Dla wszystkich typów: skuteczność filtracji 100 lub 200 µm, ciśnienie nominalne 10 bar, ciśnienie robocze 3 – 10 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40 °C, przepływ wody płuczącej min. 1,7 l/s, zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz (praca urządze­nia pod napięciem bezpiecznym 12 V), stopień ochrony IP 54.

Filtr RF 100–125 z płukaniem automatycznym

Filtr narurowy ProWater Ultimate

Korpus filtra z czerwonego mosiądzu, element filtracyjny 100 lub 200 µm, element płuczący z pierścieniami odsysającymi, kołnierze PN 10 zgodnie z normą DIN 2501 cz. 1 (przeciwkołnierze poza zakresem dostawy), manometry po stronie wody surowej i uzdatnionej.

Płukanie wywoływane jest automatycznie; sterowanie elektroniczne czasowe oraz w zależności od spadku ciśnienia na filtrze. Możliwość wymuszenia płukania manualnie. Optyczna sygnalizacja stanu pracy (dioda zielona) i zakłóceń (dioda czerwona). Wtyczka sieciowa z transformatorem 12 V. Możliwość podłączenia do centralnego systemu sygnalizacji poprzez styk bezpotencjałowy. Dodatkowy manometr różnicowy nie jest niezbędny. Podłączenie wody popłucznej zgodnie z DIN 1988. Filtr posiada atest PZH.

Typ 100 µm: element filtracyjny z tworzywa sztucznego zgodnie z wyty­cz­nymi DVGW. Typ 200 µm: element filtracyjny ze stali szlachetnej. Dla wszystkich typów: skuteczność filtracji 100 lub 200 µm, ciśnienie nominalne 10 bar, ciśnienie robocze 3 – 10 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40 °C, przepływ wody płuczącej min. 4 l/s, zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz (praca urządzenia pod napięciem bezpiecznym 12 V), stopień ochrony IP 54.