Fotometry DT do kalibracji parametrów uzdatnianej wody

Mikroprocesorowe fotometry DT1, DT2B, DT3 oraz DT4 służą do kalibracji amperometrycznych systemów pomiarowych oraz systemów do pomiaru fluorków metodą pomiaru porównawczego. Są one zaprogramowane pod kątem określonej metodyki oznaczania różnych parametrów. Pozwalają one na szybkie uzyskiwanie precyzyjnych i powtarzalnych wyników analizy.

Jedną z głównych zalet tych fotometrów jest wysoki komfort obsługi oraz wygoda ich użytkowania, dzięki niewielkim wymiarom i ergonomicznej, kompaktowej budowie. Źródłem światła są diody LED, charakteryzujące się wysoką trwałością, jednobarwnym światłem i niewielkim poborem mocy.

Zasadą pomiaru jest metoda fotometryczna, np. metoda DPD z użyciem ciekłych reagentów (zgodnie z niemiecką normą DIN 38 408). W porównaniu z komparatorami, zaletą fotometrów jest to, że warunki świetlne do oceny próbki są zawsze takie same. Dzięki temu uzyskuje się lepszą dokładność oraz zminimalizowanie możliwości występowania subiektywnych błędów.

Obszary zastosowań

 • Uzdatnianie wody w basenach kąpielowych
 • Technologia żywności
 • Uzdatniania wody pitnej
 • Woda chłodnicza

Charakterystyka

 • Przenośny, kompaktowy fotometr
 • Automatyczne ustalanie punktu zerowego
 • Krótki cykl pomiarowy (ok. 3 sekundy)
 • Duży cyfrowy wyświetlacz
 • Technika mikroprocesorowa
 • Trwałe diody LED
 • Możliwość kalibracji z użyciem wzorców
 • Stosowanie trwałych reagentów firmy Lovibond lub testy za pomocą kuwet
 • Kompaktowa, ergonomiczna budowa
 • Fotometr i całość wyposażenia w jednej przenośnej walizeczce
 • Automatyczne wyłączanie
 • Dostawa oprócz fotometru obejmuje również akcesoria, kuwety oraz reagenty