Dwutlenek Chloru ClO₂ – zwalczanie legionelli

Dawne metody dezynfekcji z zastosowaniem m.in. chloru działały względnie skutecznie tylko w bardzo dużych stężeniach (w szczególności przy walce z Legionellą). Dezynfekcja szarżowa (szokowa, uderzeniowa) o stężeniach nawet do 25mg/l nie zawsze dawała pożądane efekty, ze względu na słabą zdolność niszczenia biofilmów, w których bakterie się namnażają. Do tego liczne problemy eksploatacyjne i techniczne, w połączeniu z niedającymi się zaakceptować właściwościami organoleptycznymi („chlorowy” zapach i smak) wody wymagały znalezienia innej, skuteczniejszej metody.

Rozwiązanie przyniósł dwutlenek chloru, który nie dość, że jest substancją pozbawioną negatywnych właściwości chloru, to doskonale radzi sobie z niszczeniem wspomnianych biofilmów. Dzięki specjalnym generatorom, dwutlenek chloru może być bezpiecznie dozowany i wytwarzany na miejscu z dwóch relatywnie tanich i dostępnych składników – chlorynu sodu i kwasu solnego.

Dwutlenek chloru ClO2 jest żółtawo-pomarańczowym gazem o zapachu przypominającym ozon. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie i posiada silne właściwości utleniające.

Ogromną zaletą dwutlenku chloru w odniesieniu do chloru lub podchlorynu jest stopniowe rozkładanie biofilmu w dawkach dozwolonych dla wody pitnej. Ponadto, do dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru potrzeba znacznie mniejszych ilości preparatu. Skuteczne działanie dezynfekcyjne dwutlenku chloru jest niezależne od wartości pH, co oznacza, że może on być stosowany bez problemu w środowiskach kwaśnych i zasadowych. Zastosowanie dwutlenku chloru oznacza więc nie tylko dezynfekcję wody, usuwając wolne czynniki chorobotwórcze ale również znaczącą poprawę bakteriologiczną instalacji wewnętrznych poprzez usuwanie osadów organicznych z rurociągów - biofilmu. Generatory dwutlenku chloru nie wymagają wymiany i serwisowania ulegających zużyciu kosztownych elektrod, tak jak w przypadku urządzeń dezynfekujących metodą elektrolizy z jonami miedzi i srebra.

Kamień kotłowy na ujściu wody Dwutlenek chloru jest sprawdzonym, powszechnie stosowanym środkiem dezynfekcyjnym w zwalczaniu legionelli. Jego działanie dezynfekcyjne jest dużo bardziej skuteczne niż chloru. Ma on dłuższy okres trwania w wodzie; nie chloruje, dzięki czemu nie powstają THM; ponadto poprawia smak i zapach wody, usuwa jej barwę oraz utlenia żelazo i mangan. Bardzo istotną kwestią jest również jego niski poziom korozyjności w porównaniu z chlorem. Dwutlenek chloru, w przeciwieństwie do promieniowania UV, jest aktywny wobec rotawirusów. Biochemiczne działanie dwutlenku chloru opiera się na przekształceniu w chloryn w procesie dezynfekcji i redukcji do chlorku w drodze czysto chemicznej degradacji.

Biocyd Skuteczność Trwałość Usuwanie biofilmu
Ozon duża niska brak
Dwutlenek chloru duża duża tak
Chlor średnia średnia brak
Chloraminy niska duża brak
Dezynfekcja UV duża* brak brak
Jony miedzi i srebra duża średnia brak**
*) dezynfekcja skuteczna jest wyłącznie w miejscu działania promieni UV
**) nieskuteczne w zakresie maksymalnych wartości stężeń miedzi i srebra zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., Dz. U. poz. 2294

Dwutlenek chloru nie może być magazynowany i dlatego musi być wytwarzany w miejscu, w którym będzie stosowany. Rozwiązanie takie jest możliwe dzięki zastosowaniu generatora dwutlenku chloru, to urządzenie przeznaczone do wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru w miejscu zapotrzebowania. Generator zabezpiecza w ten sposób obiekt przed skażeniem bakteriologicznym. Może być stosowany w małych i średnich układach wodnych różnego charakteru. Najczęstszym miejscem zastosowania urządzenia są instalacje wodne w budynkach użyteczności publicznej: szpitale, hotele, łaźnie, szkoły, obiekty rekreacyjne i sportowe. Stosowanie generatora dwutlenku chloru sugerowane jest również w instalacjach układów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych, gdzie woda rozpylana jest w postaci aerozolu co może skutkować zakażeniem bakteriami Legionelli. Dezynfekcja dwutlenkiem chloru poprzez zastosowanie generatora ClO2 popularna jest też w przemyśle spożywczym lub kosmetycznym gdzie dezynfekuje się wodę wykorzystywaną np. do mycia butelek czy w procesie produkcji.

W przeciwieństwie do uzdatniania wody metodą dozowania jonów miedzi i srebra, zwalczanie legionelli metodą dozowania dwutlenku chloru nie naraża konsumentów wody na ryzyko gromadzenia się metali ciężkich w ich organizmach.


Generatory dwutlenku chloru

Jedną z najskuteczniejszych opcji dla instalacji w instytucjach jest zainstalowanie generatora dwutlenku chloru zapewniającego bezpieczeństwo instalacji poprzez nieprzerwaną dezynfekcję systemu.

Generatory dwutlenku chloru CDLb zainstalowane przez ProWater obecnie działają w 55 hotelach, 40 szpitalach oraz 30 innych placówkach. We wszystkich miejscach okazało się to skutecznym rozwiązaniem, całkowicie eliminując problem Legionelli. Unikatowe zastosowanie w generatorze naczyń miarowych niemal całkowicie wyklucza możliwość dozowania nieodpowiednio przygotowanego roztworu do układu wodnego.

ponad 55 hoteli

55 hoteli

ponad 40 szpitali

27 szpitali

ponad 30 szkół i innych

26 szkół i innych placówek

Urządzenie to wytwarza ClO2 (dwutlenek chloru) w reaktorze o specjalnej konstrukcji. Proces ten jest cały czas monitorowany i poddawany rygorystycznej, zautomatyzowanej kontroli. Następnie tak przygotowany bezpieczny roztwór jest precyzyjnie dozowany do instalacji wodnej, proporcjonalnie do zużycia wody. Dzięki temu, w instalacji wody pitnej oraz użytkowej utrzymywane jest stałe, bezpieczne dla ludzi stężenie dezynfekanta

Dezynfekcja z użyciem ClO2 umożliwia aktywne zabezpieczenie wody przed rozwojem życia mikrobiologicznego, bowiem dwutlenek chloru wykazuje dużą efektywność poprzez posiadaną właściwość długotrwałej stabilności w instalacji hydraulicznej. Na uwagę zasługuję także fakt, iż opisywany roztwór wodny dwutlenku chloru dozowany zgodnie z normami dla wody pitnej nie wywołuje podrażnień skóry i śluzówek charakterystycznych dla instalacji opartych o dozowanie podchlorynu sodu, zaś koszty jego wytwarzania są porównywalne z innymi metodami dezynfekcji.

Sprawdź pełną ofertę generatorów BelloZon CDLb »