Generatory dwutlenku chloru Bello Zon® do zwalczania legionelli

Bello Zon – generator dwutlenku chloru

Dwutlenek chloru nie może być magazynowany i dlatego musi być wytwarzany na miejscu zastosowania. Urządzenie do wytwarzania dwutlenku chloru (zwane inaczej generatorem) zaprojektowane jest w wersji kompaktowej i przeznaczone zostało dla zabezpieczenia przed skażeniem bakteriologicznym małych i średnich układów wodnych różnego charakteru. Standardowym miejscem zastosowania urządzenia są instalacje wodne w budynkach użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, szpitale, baseny, obiekty rekreacyjne i sportowe. Drugim ważnym miejscem zastosowania są układy klimatyzacyjne, wentylacyjne i chłodnicze, które są dezynfekowane aerozolem wodnym z rozpuszczonym dwutlenkiem chloru. Kolejnym miejscem wykorzystania są układy dezynfekcji butelek i opakowań w przemyśle spożywczym.

Co wyróżnia generatory dwutlenku chloru CDLb?

Budowa generatora dwutlenku chloru CDLb

Naczynia miarowe

System kontroli objętościowej ilości reagentów podawanych do reaktora wyposażony w dwa niezależne naczynia miarowe (dla kwasu i chlorynu). Rozwiązanie to gwarantuje podawanie odpowiedniej ilości reagentów w trakcie całego procesu wytwarzania dwutlenku chloru.

Reaktor

Szczelnie zamknięty reaktor wykonany z solidnych materiałów PVC–U / PVDF to serce urządzenia, w którym zachodzi reakcja chemiczna, w wyniku której powstaje dwutlenek chloru. Konstrukcja gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo i czystość wytwarzanego ClO₂.

Zasobnik dwutlenku chloru

Oddzielny zbiornik wykonany z tych samych materiałów co reaktor w bezpieczny sposób przechowuje gotowy roztwór dwutlenku chloru przeznaczony do późniejszego dozowania.

Pompy dozujące reagenty

Zestaw niezależnych pomp dozujących sterowanych elektronicznie dostarcza odpowiednie reagenty do reaktora. Ilości są precyzyjnie ustalane na podstawie odczytu czujników w reaktorze lub naczyniach miarowych. Lance (umieszczone w kanistrach z reagentami) wyposażone są w dodatkowe czujniki poziomu cieczy. Zapobiega to powstawaniu niewłaściwej mieszanki w reaktorze w przypadku braku któregokolwiek z reagentów.

Pompa dozująca ClO2

Precyzyjna pompa dozująca w kontrolowany sposób wprowadza dwutlenek chloru do sieci wodociągowej. Swobodna regulacja długości skoku pompy umożliwia idealne dobranie dozowanej dawki. Dostęp do regulacji stężenia ClO₂ i częstotliwości pulsacji przepływomierza jest zabezpieczony elektronicznym kodem.

Zawór wielofunkcyjny

Specjalny zawór zapewnia dozowanie właściwej dawki ClO₂, niezależnie od poziomu ciśnienia w sieci. Ponadto: wytwarza zdefiniowane przeciwciśnienie przy dozowaniu ze swobodnym wypływem; zapobiega podnoszeniu ze zbiornika zasobowego w przypadku wystąpienia podciśnienia w punkcie dozowania; redukuje ciśnienie przewodu dozującego przy braku rozbioru wody (postoju instalacji).

Osobny, trójdrogowy zawór umieszczony bezpośrednio przed punktem dozującym pozwala na odpowietrzanie i przepłukiwanie pompy dozującej ClO₂.

System sterowania

Zabezpieczony elektronicznie system sterowania czuwa nad prawidłową pracą wszystkich komponentów generatora. Oprogramowanie wyświetla informacje o stanie urządzenia w języku polskim.


Karta katalogowa BelloZon CDLb »


Generatory dwutlenku chloru CDLb zainstalowane przez ProWater obecnie działają w 55 hotelach, 27 szpitalach oraz 26 innych placówkach. W żadnym z obsługiwanych systemów nie odnotowaliśmy przekroczonych stężeń chloranów i chlorynów. Unikatowe zastosowanie w generatorze naczyń miarowych niemal całkowicie wyklucza możliwość dozowania nieodpowiednio przygotowanego roztworu do układu wodnego.

55 hoteli

55 hoteli

27 szpitali

27 szpitali

26 szkół i innych

26 szkół i innych placówek

Zasada działania i przeznaczenie

W generatorach dwutlenku chloru Bello Zon® CDLb, na skutek połączenia rozcieńczonego kwasu solnego i rozcieńczonego roztworu chlorynu sodu powstaje roztwór dwutlenku chloru. Innowacyjna konstrukcja reaktora zapewnia wyjątkowo wysoką sprawność sięgającą 90%. Dzięki minimalnemu zużyciu środków chemicznych generator dwutlenku chloru jest ekonomiczny, bezpieczny i przyjazny dla środowiska.

Generatory dwutlenku chloru Bello Zon® CDLb 6 i CDLb 12 o wydajności wytwarzania dwutlenku chloru od 6 do 12 g/h są szczególnie zalecane do dezynfekcji wody i zwalczania Legionelli w mniejszych i średnich budynkach użyteczności publicznej, takich jak szpitale, hotele i kompleksy sportowe.

Urządzenie przeznaczone jest do zawieszenia na ścianie pomieszczenia. Podstawową cechą generatora jest typ surowców reakcyjnych. W tym przypadku są to surowce rozcieńczone (9,0%, 7,5%). Są to stosunkowo słabe roztwory kwasu solnego i chlorynu (III) sodu.

Roztwór z dwutlenkiem chloru może być dozowany bezpośrednio do instalacji wodnej, może być rozcieńczany układem mieszania, może być gromadzony w zbiorniku pośrednim (z które będzie tłoczony odrębną pompą do instalacji). Sterowanie pracą generatora może odbywać się poprzez impulsy wodomierza (proporcjonalne do przepływu wody), praca ciągła (przy stałym przepływie lub magazynowaniu ClO₂), sygnałem z sondy pomiarowej ClO₂, sygnałem wolnopotencjałowym.

Model generatora ClO 2 jedn. CDLb 6 CDLb 12 CDLb 22 CDLb 55 CDLb 120
Zdolność
produkcyjna
g ClO2/h 6 12 22 55 120
Stężenie roztworu mg ClO2
/dm3
1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Maksymalny
przepływ*
m3/h 12 24 44 110 240
Zintegrowana pompa dozująca ClO2 --- Beta® Beta® Beta® Delta® ---
Maksymalne
przeciwciśnienie
bar 7 7 7 7 ---
Wymiary
(Wys. × Szer. × Głęb.)
mm 1236 × 878 × 306 1236 × 878 × 306 1236 × 878 × 306 1550 × 800 × 345 1300 × 880 × 425